UNDP na međunarodnoj konferenciji „Unapređenje održive urbane mobilnosti za bolje zdravlje i zaštitu životne sredine“, Kaunas, Litvanija

Postavljeno dana 26.09.2014.

UNDP-GEF Projekat „Podrška razvoju održivog saobraćaja u Beogradu“ predstavljen kao primer dobre prakse na međunarodnoj konferenciji „Unapređenje održive urbane mobilnosti za bolje zdravlje i zaštitu životne sredine“ koja se održava u periodu 24-25. septembra u Kaunasu, Litvanija. Konfereciju zajedinčki organizuju Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE), Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i Vlada Litvanije – Grad Kaunas, u okviru UN procesa „Saobraćaj zdravlje i životna sredina – THE PEP“.

THE PEP predstavlja jedinstveno međuvladino telo koje ima za cilj da inicira političke odluke i podstakne urbaniste da razmotre uticaj saobraćaja na životnu sredinu i zdravlje. Republika Srbija pridružila se grupi zemalja koje su pokazale brigu o održivom razvoju u kontekstu saobraćaja, zdravlja i životne sredine, potpisavši Amsterdamsku i Parisku Deklaraciju (2009. i 2014. godine). Predstojeći koraci u sprovođenju ovog koncepta su: izrada Nacionalnog akcionog plana transporta, životne sredine i zdravlja, uvođenje i promovisanje mera urbane mobilnosti, jačanje nacionalnih kapaciteta i podizanje svesti i informisanosti o uticaju saobraćaja u gradskim sredinama na klimatske promene i prednostima alternativnih vidova mobilnosti.

Više informacija na: http://www.unece.org/index.php?id=36361