Pismo organizatora sa linkovima svih materijala konferencije

Nedelju dana nakon završetka Međunarodne konferencije o održivom urbanom i saobraćajnom planiranju, SUTP2013, koja je održana 16. и 17. maja u Beogradu, želeli bismo još jednom da se vratimo na Vaše i naše utiske i preporuke.

Grad Beograd i UNDP Srbija su zajedno organizovali ovu konferenciju uz podršku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije. Uprkos našem trudu i želji da donesemo znanja i iskustva iz ove oblasti, kako iz regiona tako i iz cele Evrope, naši napori kao i sama Konferencija, ne bi imali smisla bez Vašeg velikog interesovanja, kao i doprinosa svih vas, kao autora radova, predavača na konferenciji, uvodnih govornika i slušalaca. Svi ste izuzetno doprineli realizaciji celog događaja, i ovim putem želimo da Vam se zahvalimo.

Dozvolite nam još nekoliko minuta Vaše pažnje za sumiranje naše dvodnevne Konferencije.

Ukupno 18 međunarodnih i 12 domaćih predavača je predstavilo 29 radova, tokom oba dana. Među učesnicima Konferencije bili su predstavnici skoro svih zemalja Zapadnog Balkana, kao i nekoliko zemalja članica EU, to jest ukupno 15 zemalja i 27 gradova, što ide u prilog međunarodnom kontekstu Konferencije, čiji je cilj, između ostalog, bio i razmena iskustava između zemlja širom Evrope.

Naš poziv za autorske radove zainteresovao je kako akademski i naučni sektor, tako i stručnjake iz oblasti saobraćaja, urbanog i prostornog planiranja. Takođe, ekonomisti, sociolozi i zaštitari prirode su dali svoj doprinos većini radova, sa njihovog stručnog aspekta. Zbog toga možemo sa ponosom da zaključimo da smo tokom Konferencije uspeli da iznesemo multidisciplinarni pristup održivom urbanom saobraćajnom planiranju. S obzirom na ograničeno vreme trajanja Konferencije, Programski odbor je imao težak zadatak pri odabiru radova koji će biti predstavljeni. Svaki od njih nosio je važnu i gotovo jedinstvenu poruku za široki auditorujum, ali morali smo pooštriti kriterijume i odabrati one radove koji na najbolji način odgovaraju na temu Konferencije i koji će biti predstavljeni pred 200 učesnika u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Zahvaljujemo se svim autorima na njihovom interesovanju i želji da svoja znanja i iskustva podele sa drugima.

Iskreno verujemo da je ova konferencija doprinela boljem shvatanju integrisanog urbanog saobraćajnog planiranja, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Istovremeno, ovo je bila mogućnost za mnoge već afirmisane stručnjake iz navedenih oblasti, da razmene svoja gledišta sa drugima, kao i da podele svoja znanja i iskustva sa kreatorima politike, lokalnim vlastima, akademskim sektorom i svim stručnjacima iz tih oblasti. Takođe, Konferenciji su prisustvovali i studenti arhitekture, prostornog planiranja i saobraćaja, ali i studenti drugih fakulteta.

Kao zaseban događaj u toku konferencije, organizovali smo takmičenje studenata i mladih stručnjaka do 35 godina starosti, na temu Fleksibilni gradovi. Uz odličan odziv, veliki entuzijazam i kreativnost ponudjena su inovativna rešenja na izazove savremenih gradova i prikazana su na izložbi u galeriji O3one. Takmičenje je bilo organizovano u saradnji sa Arhitektonskim, Saobraćajnim i Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, i ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali na takmičenju, kao i raznovrsnim timovima koji su doprineli multidisciplinarnom procesu kroz mešavinu znanja, ideja i noviteta. Žiri je imao zahtevan zadatak da odabere jedan rad koji će dobiti glavnu nagradu. Predstavljen je 21 rad, svaki na svoj način naglašava rešenja za fleksibilnost, mobilnost i održivi urbani razvoj, kao odgovore na izazove širenja gradova i smanjenja konkurencije među gradovima.

Svi predstavljeni radovi su bili izuzetni i inspirišući, ali ipak BelTUBE, sistem biciklističkih staza iznad grada, odabran je od strane žirija kao najbolji. Kompanija Simens je prepoznala značaj i važnost uključivanja naučnog sektora i studenata, zbog čega je obezbedila nagradu za najbolji tim, četvorodnevno putovanje u London i posetu Crystal building, kao glavnom inicijatoru održivog urbanog razvoja.

Takođe, ne želimo da zaboravimo ni društveni aspekt ovih događaja, koji su okupili učesnike Konferencije u četvrtak i u petak uveče sa ciljem da svi imaju mogućnost razmene svojih znanja i iskustava. Nadamo se da ste i Vi uživali u tim večerima jednako koliko i mi, uz vino i ukusnu srpsku hranu.

Na kraju, želeli bismo da podelimo sa Vama nekoliko praktičnih informacija o prezentacijama sa konferencije. Greškom na CD, koji ste svi dobili, jedan rad se ponavlja dva puta, dok jedan rad nedostaje, takođe jedan rad je predstavljen kao .ppt. Ovim putem se izvinjavamo autorima tih radova, kao i svima vama.

Sa željom da se vidimo na nekoj sledećoj konferenciji o održivom urbanom i saobraćajnom planiranju, nadamo se 2014. godine, voleli bismo da ostanemo u kontaktu sa svima vama. Slobodno nam pišite o Vašim novim izazovima, biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo ukoliko smo u mogućnosti, ili potražite odgovore kod neke od brojnih UN agencija ili šire.