Kontakt

Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za saobraćaj

Adresa: 27. marta 43-45
E-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs
Sajt: www.bgsaobracaj.rs
Tel: +381 11 330 9599

UNDP
Srbija

Adresa: Internacionalnih brigada 69
E-mail: communications.rs@undp.org
Sajt: www.undp.org.rs
Tel: +381 11 20 40 400