Kampanja „Vozimo bicikl u Beogradu!“

U sklopu projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“ (koji sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, odnosno Sekretarijatom za saobraćaj i Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a koji finansira GEF – Gloal Environment Facility) krajem 2011. godine započinje sprovođenje kampanje javnog informisanja pod nazivom „Vozimo bicikl u Beogradu!“

Kampanja je osmišljena u cilju promovisanja upotrebe bicikala kao prevoznog sredstva u Beogradu i trajaće do kraja 2013. godine. Cilj kampanje je jačanje svesti o pozitivnim aspektima upotrebe bicikala i stavljanje ovog prevoznog sredstva u centar pažnje, ne samo kao rekreativnu aktivnost, već kao značajno prevozno sredstvo u gradskom saobraćaju. Kampanja treba da istakne povoljne ekološke, ekonomske i zdravstvene aspekte upotrebe bicikala, te dovede do značajnog povećanja udela biciklista u ukupnom svakodnevnom obimu saobraćaja u Beogradu, kao i da doprinese smanjenju emisija gasova staklene bašte i poboljšanju stanja životne sredine u gradu.

Jedan od ciljeva biciklističke kampanje je promena ponašanja građanja ka odabiru najefikasnijeg saobraćajnog sredstva. U ovom slučaju želja za promenom ponašanja je jasna: više hodanja i više korišćenja bicikla, a manje korišćenje motornih vozila. Korišćenje javnog prevoza umesto ličnih vozila, u kombinaciji sa pešačenjem/upotrebom bicikla takođe spada u opšti cilj energetske uštede i smanjenog uticaja na životnu sredinu.

Osmišljeno je da kampanja uključi najmlađu populaciju, učenike i studente, zaposlene i starije. Najveća pažnja biće posvećena studentima, mladima i zaposlenima, pošto su ovo grupe koje najviše učestvuju u gradskom saobraćaju i na njihovu svest treba uticati. Grupe građana koje već koriste bicikle ili pešače kroz grad takođe treba da učestvuju u kampanji, pošto su oni najbolji ambasadori i promoteri „zelenih“ modela saobraćaja.

Određeni broj Beograđana identifikovanih kroz početno anketiranje biće odabran za ambasadore kampanje, koji će na različite načine promovisati glavne ideje i ciljeve kampanje kroz brojne aktivosti i medijske nastupe koji će biti priređeni.

Ciljevi kampanje

  • Postići promenu modaliteta i povećati udeo upotrebe bicikala u svakodnevnim unutargradskim putovanjima;
  • Poboljšati bezbednost biciklista u saobraćaju u Beogradu;
  • Pripremiti i distribuirati materijal koji promoviše vožnju bicikala u gradu;
  • Prezentovati uspešne modele upotrebe bicikala u gradskim uslovima;
  • Promovisati upotrebu bicikala koristeći povoljne ekološke, ekonomske, društvene i zdravstvene aspekte iste.

Dosadašnje aktivnosti

Promotivna vožnja biciklista, 10. jun 2012.
Promotivna biciklistička vožnja kojom su simbolično spojeni stari i Novi Beograd pod sloganom „Bicikliraj Beogradom“ održana je u nedelju 10. juna. Vožnja je okupila nekoliko stotina biciklista koji su otpočeli svoju vožnju u 11:00 sa Trga Republike, da bi prošli centrom grada pre nego što su prešli na levu obalu Save i završili vožnju u parku Ušće. Učesnici su dobili majice i bidone sa sloganima akcije, dok su osveženja bila poslužćena na cilju. Događaj je organizovan u sklopu projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“.

„Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“ je projekat koji sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, odnosno Sekretarijatom za saobraćaj i Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Projekat je iniciran 2010, trajaće do 2014, a finansiran je od strane GEF – Gloal Environment Facility. Osnovni cilj projekta je smanjenje emisija gasova ssa efektom staklene bašte nastalih u saobraćaju u Beogradu kroz poboljšanje javnog prevoza, pospešivanje upotrebe bicikla u saobraćaju, i obezbeđivanje strateškog okvira za održivi razvoj saobraćaja u Beogradu.

Letak za promotivnu vožnju
Biciklistička mapa

Prva javna debata „Vozimo bicikl u Beogradu!“
Radi promocije rezultata početnog istraživanja sprovedenog u okviru kampanje javnog informisanja „Vozimo bicikl u Beogradu!“, u Beogradu je 4. aprila 2012. održana javna debata. Ova debata (prva od ukupno tri predviđene) okupila je kako predstavnike različitih gradskih institucija koji su profesionalno u kontaktu sa ovom materijom, tako i građane zainteresovane za upotrebu bicikala i dobijanje boljih uslova za to u saobraćajnim uslovima Beograda.

Istraživanje je potvrdilo ono što je bilo nagovešteno i na početku projekta: bicikl je još daleko od rasprostranjenog u Beogradu, još uvek je dominantno viđen kao rekreativno sredstvo, ali prisutne su i jasne naznake da bi veliki broj ljudi prešao na bicikl u svojim svakodnevnim putivanjima ukoliko bi se za to stvorili bolji uslovi. Kao glavne prepreke u ovom smislu, Beograđani navode nedostatak biciklističkih staza, probleme bezbednosti biciklista u saobraćaju i nepostojanje adekvatnih i bezbednih parkirališta za bicikle. Ipak, ideja uvođenja javnih bicikala, odnosno inicijativa za povezivanje biciklističkih staza Novog Beograda sa starim delom grada naišla je na dominantno povoljne reakcije ispitanika, što predstavlja dobar pokazatelj za buduće aktivnosti gradskih vlasti.


Letak za debatu

Početno istraživanje
Prva faza kampanje „Vozimo bicikl u Beogradu!“ bila je obeležena sprovođenjem ankete učenika srednjih škola, studenata fakulteta i zaposlenih o navikama, potebama, mogućnostima, prednostima i potencijalnim problemima u upotebi bicikla na svakodnevnim relacijama do škole, fakulteta ili posla. Kreirane upitnike su zajednički odobrili projektni tim UNDP i predstavnici Sekretarijata za saobraćaj. Anketa je sprovedena u dve faze. U prvoj, održanoj krajem 2011. Direktnim kontaktom sa anketarima ispitani su studenti deset odabranih fakulteta i zaposleni iz 15 odabranih kompanija ili institucija sa teritorije grada, i to mahom sa Novog Beograda (ovaj deo grada odabran je zbog svoje razvijene biciklističke infrastrukture i potencijala za veću upotebu bicikla kao svakodnevnog prevoznog sredstva). Druga faza ankete, čiji su cilj bili učenici srednjih škola, bila je sprovedena na drugog polugodišta u školama, odnosno početkom 2012. Rezultati ankete bili su javno prezentovani 4. aprila 2012. na za tu potrebu organizovanoj javnoj debati.

Neki od podataka dobijeni kroz ovo istraživanje su:

  • 6 – 8% studenata i zaposlenih svakodnevno saobraća nemotorizovanim sredstvima
  • 78% studenata svakodnevno vozi bicikl
  • 15% studenata koristi bicikl kao prevozno sredstvo
  • 54% studenata i zaposlenih smatraju da je osnovna prednost vožnje bicikla, kao prevoznog sredstva, zaštita životne sredine i snižavanja emisije štetnih gasova
  • Vožnja bicikla je najčešći vid rekreativnog bavljenja sportom među srednjoškolcima, kako muškog, tako i ženskog pola.

Prezentacija rezultata ankete