Evropska nedelja mobilnosti 2012.

„U pokušaju da odgovorimo na izazov pretvaranja naših gradova u čistije i sigurnije sredine, moramo i da pronađemo adekvatan balans sa našim dnevnim potebama za mobičnošću. Ne volimo saobraćajne gužve, buku i zagađenje, svesni smo rizika od saobraćajnih nesreća, ali se često naše dobre namere ne prenesu na održivu mobilnost. Upravo to je razlog zbog kojeg Evropska nedelja mobilnosti podržava razvoj pešačkih zona i biciklističke infrastrukture, unapređivanje javnog prevoza, i povezivanje lokalnih zajednica. Ovogodišnji fokus na Planove održive urbane mobilnosti poziv je za gradove da nam se pridruže u donošenju pravih odluka o javnom prevozu, deljenom prostoru za puteve i ulice i tečnog saobraćaja za sve.“

Evropski komesar za saobraćaj, Siim Kallas

Kretanje u pravom smeru
Ko ne bi želeo da živi u gradu u kojem je vazduh čist i u kojem nema buke? U mestu bez saobraćajnih gužvi, gde je lako kretati se, a građani uživaju u visokom kvalitetu života. U gradu na koji ste ponosni jer se bori protiv klimatskih promena i koji je širom Evrope poznat kao inovativan i napredan. Uz dozu strateškog razmišljanja, moguće je ovu viziju pretvoriti u realnost.

Održivu urbanu mobilnost moguće je dostići primenom integrisanog pristupa planiranju koji u obzir uzima sve vidove saobraćaja u gradovima i njihovim okolnim područjima. Planovi održive urbane mobilnosti (POUM) definišu komplet međusobno povezanih mera koje postepeno dovode do dostizanja potreba građana i preduzeća za mobilnošću, istovremeno unapređujući kvalitet života u vašem gradu. POUM nastoje da stave u ravnotežu kvalitet životne sredine, ekonomski razvoj i društvenu pravičnost.

Kako bi ubrzala primenu ovog pristupa u Evropi, Evropska komisija je usvojila Akcioni plan o urbanoj mobilnosti. Ovaj dokument pomaže lokalnim vlastima u razvoju POUM tako što im dostavlja smernice za delovanje, promoviše razmenu najboljih praksi, identifikuje referentne tačke, i daje podršku edukativnim aktivnostima za stručnjake u sferi urbane mobilnosti.

Šta je važno kada se razvijaju Planovi održive urbane mobilnosti?

 • Postaviti ljude u centar pažnje planiranja održive urbane mobilnosti.
 • Primeniti participativni pristup. Građani i akteri treba da budu uključeni od samog početka kroz čitav proces donošenja odluka, implementacije i evaluacije.
 • Uskladiti POUM sa širom vizijom saobraćaja u gradu i usaditi to u plan održivog razvoja. Postaviti kratkoročne i merljive ciljeve koji približavaju dugoročnom cilju.
 • Pospešiti saradnju između različitih sektora, nivoa vlasti i susednih donosilaca odluka.
 • Za više informacija o tome kako razviti i sprovesti POUM, posetite www.mobilityplans.eu

Zašto bi trebalo doneti Plan održive urbane mobilnosti?

 • Bolji kvalitet i veća atraktivnost urbane sredine;
 • Niže emisije gasova sa efektom staklene bašte;
 • Poboljšana dostupnost za sve;
 • Unapređena bezbednost i sigurnost;
 • Smanjenja zagađenost vazduha i buka;
 • Prevoz ljudi i robe na efikasniji i ekonomski povoljniji način.

„Vreme je da krenemo u pravom smeru. Kretanje ka održivom i efikasnom saobraćajnom sistemu unaprediće mobilnost i u isto vreme umanjiti zagađenje i poboljšati kvalitet života u gradovima. Ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti u planiranju održive urbane mobilnosti vidi mogućnost za stavjanje razvoja transporta, kvaliteta životne sredine i društvene pravičnosti u ravnotežu. Bolje planiranje pomoći će gradovima da bolje iskoriste veću mobilnost kao i bolji kvalitet vazduha, smanjene emisije, manje buke i zdraviju urbanu okolinu. Stoga, šta čekamo? Krenimo!“

Evropski komesar za životnu sredinu, Janez Potočnik

O Evropskoj nedelji mobilnosti

Evropska nedelja mobilnosti je godišnja kampanja posvećena održivoj urbanoj mobilnosti, organizovana uz političku i finansijsku podršku Generalnih direktorata Evropske komisije za životnu sredinu i saobraćaj.

Cilj kampanje, koja traje svake godine od 16. do 22. septembra, je ohrabrivanje lokalnih vlasti širom Evrope za uvođenje i promovisanje mera održivog saobraćaja i za pozivanje građana na isprobavanje alternativa upotrebi automobila.

Vrhunac nedelje predstavlja događaj pod nazivom „U grad bez automobila“, prilikom kojeg gradovi koji učestvuju u kampanji određuju jednu ili više zona u gradu koje su tokom celog dana otvorene isključivo za pešake, bicikliste i javni prevoz.

Od svojeg prvog izdanja 2002, Evropska nedelja mobilnosti imala je sve jači uticaj, kako u Evropi tako i širom sveta. Rekordnih 2268 gradova sa ukupno oko 156 miliona stanovnika učestvovalo je u kampanji 2011. godine.

Ukupno je primenjena 6821 stalna mera, uglavnom u domenu pešačke i biciklističke infrastrukture, umirivanja saobraćaja, unapređivanja dostupnosti transporta i jačanju svesti o ponašanju u skladu sa održivom mobilnošću.

Preuzmite program ovogodišnje nedelje mobilnosti

PREZENTACIJE – 20. sep – Radionica o bezbednosti dvotočkaša u saobraćaju

Panos Pikrodimitris UNDP Presentation (Comparative analysis EU-Serbia legislation on road safety)-20Sep2012
NMartins UNDP – Road Safety workshop
Ministarstvo saobracaja – bezbednost dvotockasa
Danijel Vuckovic UNDP – Analiza zrtava saobracajnih nezgoda medju dvotockasima u Beogradu
Branimir Miletic, Agencija za bezbednost saobracaja, radionica 20-09-2012

PREZENTACIJE – 21. sep – Рadionica o planovima održive urbane mobilnosti

Aljaz Plevnik, Ljubljana
Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda – prezentacija ENM 2012
EU Guidelines on SUMP – Wefering
Grad Novi Sad – Prezentacija studije tramvaja
Grad Sombor – Bicikl je ponovo u modi
NMartins UNDP prezentacija – Podrska odrzivom saobracaju u gradu Beogradu
ZGligorijevic Urbanisticki zavod prezentacija – ENM 2012

Više informacija

www.mobilityweek.eu

European Info Point
EUROCITIES
1 Square de Meeus / BE-1000 Brussels – BELGIUM
Telefon: +32 2 552 08 66
Faks: +32 2 552 08 89
peter.staelens@eurocities.eu

Uz političku i finansijsku podršku Evropske komisije

Direktorat za životnu sredinu
200, rue de la Loi
BE-Brussels – BELGIUM
env-mobilityweek@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/environment

Direktorat za mobilnost i saobraćaj
24-28, rue De Mot
BE-Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport

Planovi održive urbane mobilnosti – brošura
Nacrt agende ENM 2012