Evropska nedelja mobilnosti

Evropska nedelja mobilnosti (ENM) je godišnja kampanja održive urbane mobilnosti, organizovana od strane mreža gradova Eurocities (koja ima ulogu koordinatora), Energy-Cities
i Climate Alliance, uz političku i finansijsku podršku Ervopske komisije i njenog Generalnog direktorata za životnu sredinu.

Cilj kampanje koja se održava svake godine od 16. do 22. septembra je da podstiče lokalne uprave širom Evrope da uvode i promovišu mere održivog saobraćaja i da ponude svojim građanima alternative upotrebi automobila. Vrhunac manifestacije predstavlja „Dan bez automobila“, predviđen za 22. septembar, kada gradovi koji učestvuju u manifestaciji odvoje jednu ili više zona isključivo za pešake, bicikliste i javni saobraćaj tokom celog dana.

I grad Beograd će ove godine učestvovati u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti u periodu između 16. i 22. septembra i tim povodom svakog dana tokom te nedelje organizovati aktivnosti/događaje koji promovišu ekološke vidove saobraćaja i alternativnu mobilnost. Svi su pozvani da učestvuju u ovim aktivnostima širom grada. Grad nije usamljen u ovome: UNDP Srbija i Delegacija EU takođe podržavaju i pomažu u održavanju aktivnosti iz gustog rasporeda te nedelje.

Šta je alternativna mobilnost?

Upotreba automobila uzrokuje emitovanje štetnih gasova koji narušavaju kvalitet vazduha u gradovima i imaju stalan negativan uticaj na ozonski omotač i klimatske promene. Stoga svako od nas treba da čini sve što može kako bi izbegavao da koristi automobil, posebno na kraćim relacijama (kraćim od 5 km), te kako bi prešao na alternativne vidove saobraćaja. Alternativna mobilnost se sastoji od javnog prevoza, železnice i ekoloških vidova saobraćaja kao što su pešačenje ili upotreba bicikala. Želja nam je da stanovnike Beograda i Srbije, pripadnike svih starosnih grupa, informišemo i edukujemo o značaju „ekoloških“ vidova saobraćaja: tramvaja, trolejbusa, železnice, autobusa, bicikala i naravno pešačenja.

Ove godine, centralna tema Evropske nedelje mobilnosti je planiranje održive urbane mobilnosti. Planovi održive urbane mobilnosti definišu komplet međusobno povezanih mera koje postepeno približavaju dostizanju potreba za mobilnošću građana i preduzeća, uz poboljšanje kvaliteta života u gradu. Pored ovoga, ovakav integrisani pristup planiranju predstavlja i prednost u pronalaženju načina za finansiranje aktivnosti, pošto je sve češće postavljen kao uslov za apliciranje za mnoge fondove.

Planovi održive urbane mobilnosti nastoje da balansiraju kvalitet životne sredine, ekonomski razvoj i socijalnu pravičnost. Oni usmeravaju ka:

  • Atraktivnijoj i kvalitetnijoj urbanoj životnoj sredini;
  • Poboljšanoj dostupnosti za sve;
  • Poboljšanoj bezbednosti;
  • Smanjenom zagađenju vazduha i manjoj buci;
  • Sniženim emisijama gasova sa efektom staklene bašte i manjoj potrošnji energije, i Efikasnijem i isplativijem transportu ljudi i robe.
Program
Preuzmite program ovogodisnje Evropske nedelje mobilnosti

Evropska nedelja mobilnosti 2012. u Beogradu
Evropska nedelja mobilnosti 2011. u Beogradu