Anketa “Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“

Postavljeno dana 26.12.2013.

U toku је izrada projekta za označavanje novih biciklističkih ruta, vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, sa ciljem da se poveže centar grada sa rekreacionim zonama Beograda. Ovu inicijativu sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u oviru projekta “Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“, u saradnji sa Gradom Beogradom – Sekretarijat za saobraćaj i Centrom za planiranje urbanog razvoja (CEP).

Cilj ove ankete je da se prikupi što veći broj predloga u izboru prioritetnih ruta. Molimo Vas da popunite upitnik koja se nalazi na veb sajtu: http://www.cep.rs/ , a ukoliko posedujete mobilni telefon sa odgovarajućom aplikacijom, pripremili smo i barkod čijim očitavanjem na mobilnom telefonu direktno ulazite u upitnik.

image009

Napominjemo da je anketa anonimna, stoga Vas molimo za Vaše iskreno mišljenje i iskustva.