Evropska nedelja mobilnosti

Evropska nedelja mobilnosti (ENM) je godišnja kampanja održive urbane mobilnosti, organizovana od strane mreža gradova Eurocities (koja ima ulogu koordinatora), Energy-Cities
i Climate Alliance, uz političku i finansijsku podršku…

Kampanja „Vozimo bicikl u Beogradu!“

U sklopu projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“ (koji sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, odnosno Sekretarijatom za saobraćaj i Direkcijom za građevinsko zemljište…

Media Outreach

Pogledajte tekstove iz štampanih medija kao i video reportaže sa televizijskih stanica u kojima se govori o akciji “Bicikliraj Beogradom”. Materijali su na strani podeljeni u segmentima: press clipping i video materijali…

Pedibus

Tokom poslednjih nekoliko decenija naša očekivanja po pitanju mobilnosti bivaju značajno promenjena, prateći izuzetant rast automobilskog saobraćaja. Većina nas može da dođe do raznih destinacija na veoma lak i ugodan način…

Aktuelnosti

Aktuelnosti u gradu Beogradu kao i u regionu

26.09.2014.

UNDP na međunarodnoj konferenciji „Unapređenje održive urbane mobilnosti za bolje zdravlje i zaštitu životne sredine“, Kaunas, Litvanija

UNDP-GEF Projekat „Podrška razvoju održivog saobraćaja u Beogradu“ predstavljen kao primer dobre prakse na...

26.12.2013.

Anketa “Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“

U toku је izrada projekta za označavanje novih biciklističkih ruta, vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, sa...

15.04.2013.

HEAT za biciklizam

Kada razgovaramo sa političarima, potrebne su nam čvrste činjenice i brojke koje idu u korist upotrebi bicikla....

More